Granty

OPV-2013/4.1/05-SORO

Názov výzvy: MODERNÉ GYMNÁZIÁ V BRATISLAVSKOM KRAJI

Kód výzvy: OPV-2013/4.1/05-SORO
Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
Opatrenie 4.1: Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

Viac

OPV-2013/1.2/07-SORO

Názov výzvy: PODPORA KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL

Kód výzvy: OPV-2013/1.2/07-SORO
Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.2: Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Viac


Back to Top