Granty

Vzdelávacie pomôcky a školenia pre materské školy (grantová výzva)

ASIT o.z. vyhlasuje 3 grantové výzvy pre materské školy na vzdelávacie pomôcky:
- MŠ MINI 2016
- MŠ DIGI 2016
- MŠ FULL 2016.

Viac

Chcete patriť medzi najlepšie vybavené stredné školy? Zapojte sa do nových grantov!

Občianske združenie ASIT podporuje aj stredné školy. Rovnako ako pre základné a materské školy aj pre nich vyhladuje 3 nové grantové výzvy. Prostredníctvom grantov získajú podporu na vzdelávacie pomôcky, ktoré zaujmú určite každého stredoškoláka (audiovizuálne produkty, digitálne laboratóriá, Lego Robotika, 3D Puzzle) a školenia pre učiteľov s celosvetovo uznávanými lektormi.

Viac

Posuňte vzdelávanie na vyššiu úroveň – granty pre ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ASIT o. z. vyhlasuje 3 grantové výzvy pre základné školy na získanie najmodernejších vzdelávacích pomôcok – Grant ASIT ZŠ MINI, Grant ASIT ZŠ DIGI, Grant ASIT ZŠ FULL. Granty sú určené pre všetky základné školy, ktoré majú záujem vzdelávať moderne, kvalitne a s ohľadom na potreby súčasnej doby.

Viac

Granty pre MATERSKÉ ŠKOLY

ASIT o.z. vyhlasuje 3 grantové výzvy pre materské školy na vzdelávacie pomôcky – Grant ASIT MŠ MINI, Grant ASIT MŠ DIGI, Grant ASIT MŠ FULL. S rozvojom zručností detí pre potreby trhu je potrebné začať už v materskej škôlke!  Zapojte sa preto do grantov, ktoré z týchto požiadaviek vychádzajú a podporujú moderné vzdelávania už od najmenších detí s využitím kvalitných vzdelávacích pomôcok. 

Viac

Grant pre Agropodnikanie

ASIT O.z, vyhlasuje grant  "OŽIVENIE SIMULAČNÉHO LABORATÓRIA“

Viac


Back to Top