Novinky

 • 02 sep 2014
  Oznamy

  Na SOŠ S. Jurkoviča uviedli do života projekt duálneho vzdelávania

  Dvanásť študentov prvého ročníka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave má po absolvovaní školy už garantované pracovné miesto.
  Tento benefit budú môcť využiť ako účastníci projektu duálneho vzdelávania, na ktorom práve dnes, na začiatku nového školského roku začala spolupracovať stredná škola s obchodnou spoločnosťou Lidl Slovenská republika.

  [Viac]

 • 16 júl 2014
  Výzvy

  Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OPVaV-2013/5.1/05-SORO

  Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení aktualizácie Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPVaV-2013/5.1/05-SORO – Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu, ktorá bola vyhlásená dňa 18. 03. 2013 v rámci OP Výskum a vývoj.

  [Viac]

 • 06 jún 2014
  Výzvy

  Aktualizácia prezentácie k zmenám v Príručke pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 8.0

  S účinnosťou od 28. 05. 2014 bola aktualizovaná Príručka pre prijímateľa NFP, OPV, verzia 8.0, ktorá je platná od 23. 05. 2014.

  [Viac]

 • 06 jún 2014
  Tlačové správy

  Duálne vzdelávanie počíta s odmenou pre študentov aj zamestnávateľov

  Pre firmy je totiž lacnejšie si nových zamestnancov vychovať, než ich hľadať na trhu práce, kde už teraz evidujú nedostatok a následne ich ako zamestnancov školiť.
  Nový model duálneho vzdelávania, na ktorom spolupracujú predstavitelia IT a elektrotechnického odvetvia s rezortom školstva, by mohol zvýhodňovať zamestnávateľov, ktorí poskytnú prax študentom. Odmenu za zapojenie sa do systému by pritom mohli dostať aj samotní študenti.

  [Viac]


Back to Top