Novinky

feb 14, 2018

Priblíž sa k IT práve dnes


Dňa 14.2.2018 v rámci Dňa otvorených dverí na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej Hálova 16 v Bratislave  mali  žiaci spolu s rodičmi jedinečnú možnosť dozvedieť sa zaujímavé informácie o aktuálnych potrebách IT priemyslu, ktoré im sprostredkoval ASIT a výnimoční hostia.
Kategória: Novinky
 
Medzi výnimočných hostí patril p. Ferko zo spoločnosti Bohemia Interactive, ktorý priblížil svet vývoja počítačových hier, ďalší hosť, známy moderátor RTVS Roman Bomboš, ktorý nielen časť moderoval, ale aj odpovedal na záujímavé otázky ako IT technológie pomáhajú v rozhlase a v televízii.
Vrcholom Dňa otvorených dverí bol známy youtuber "Asimister", ktorý priblížil fenomén youtuberov a rovnako odpovedal na otázky z publika. Veľký záujem bol aj o autogramy.
V mene školy sa chceme poďakovať všetkým pozvaným hosťom za ich čas a podporu. Dúfame, že aj takto žiaci deviatých ročníkov, ktorí nás navštívili, si vyberú správny študijný odbor.
 
 
Back to Top